• 0
    Twój koszyk jest pusty

Zastrzeżenie

Wszystkie obrazy na stronie www.legendarte.shop pochodzą z oryginałów, do których posiadamy prawa lub które są albo Public Domain albo wolne od praw autorskich, głównie z powodu ich wieku.

Jeśli uważasz, że treści pojawiające się na stronie www.legendarte.shop naruszają Twoje prawa autorskie, prosimy o powiadomienie nas na adres info@legendart.it podając następujące informacje:

    .
  • Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które według Ciebie zostało naruszone.
  • Dokładny adres URL lub opis każdego miejsca, w którym znajduje się domniemany materiał naruszający prawa autorskie.
  • Oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze, że sporne użycie nie zostało autoryzowane przez użytkownika, jego agenta lub prawo.
  • Twój elektroniczny lub fizyczny podpis albo elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w Twoim imieniu.
  • Oświadczenie złożone pod karą krzywoprzysięstwa, że informacje w zawiadomieniu są dokładne, że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich’s.
  • .

Zapewnimy natychmiastowe usunięcie wszystkich treści chronionych prawem autorskim.

×
Zainstaluj tę aplikację na {user-device}
Dotknij {image} , a następnie "Dodaj do ekranu głównego", aby zainstalować aplikację na {user-device}
Otwórz witrynę internetową za pomocą safari {image} , aby zainstalować aplikację na {user-device}